Onze camping is niet geschikt voor grote campers en caravans. We hebben dan ook geen gelegenheid om vuil water te lozen in een klep waar je overheen kunt rijden.


Unser Campingplatz ist nicht für große Wohnmobile und Wohnwagen geeignet. Wir haben daher keine Möglichkeit, schmutziges Wasser in ein Ventil abzulassen, über das Sie fahren können.


Our campsite is not suitable for large campers and caravans. We therefore have no opportunity to discharge dirty water into a valve that you can drive over.