Weetjes18 september 2021 sluiten wij voor dit seizoen!

Onze camping is niet geschikt voor grote campers en caravans. We hebben dan ook geen gelegenheid om vuil water te lozen in een klep waar je overheen kunt rijden.

Vanwege de Coronacrisis is het sanitair op halve kracht open, zodat de anderhalve meter afstand bewaard kan worden.


Unser Campingplatz ist nicht für große Wohnmobile und Wohnwagen geeignet. Wir haben daher keine Möglichkeit, schmutziges Wasser in ein Ventil abzulassen, über das Sie fahren können.

Aufgrund der Corona-Krise sind die sanitären Einrichtungen mit halber Kraft geöffnet, so dass der Zähler 1,5 Meter entfernt gehalten werden kann.

Our campsite is not suitable for large campers and caravans. We therefore have no opportunity to discharge dirty water into a valve that you can drive over.

Due to the Corona crisis, the sanitary facilities are open at half force, so distance can be kept.